tampol
白銀十字騎士
白銀十字騎士
閱讀:4802回覆:1

[語言交流]葡萄牙語字母表

樓主#
更多 發佈於:2009-01-03 22:34
葡萄牙語有23個字母,比英語少3個。下面是葡萄牙語的字母表,字母后面方括號中,是字母的發音,例如字母j念做[jota]。
a [á] b [bê] c [cê] d [dê] e [é] f [efe] g [gê] h [agá] i j [jota] l [ele] m [eme] n [ene] o [ó] p [pê] q [quê] r [erre] s [esse] t [tê] u v [vê] x [xis] z [zê]
下面三個字母不是葡萄牙語的固有字母,只出現在外來語中。
k [capa] w [dáblio] y [ípsilon]
立足中國,放眼世界,着眼未來——鄧小平
沙發#
發佈於:2013-03-04 14:19
遊客

返回頂部